تاریخ : 1402/08/17 - 4:20

بازدیدها: ۰عمليات رواني عبارت است از استفاده برنامه‌ريزي شده از تبليغات و ساير فرآيندهاي سياسي، رواني و اجتماعي براي تأثير […]

بازدیدها: 0

عمليات رواني عبارت است از استفاده برنامه‌ريزي شده از تبليغات و ساير فرآيندهاي سياسي، رواني و اجتماعي براي تأثير نهادن بر روحيه، ادراك، انگيزش و نگرش‌هاي مخاطبان آماج. در دنياي امروز، از اين روش به عنوان يكي از منابع قدرت ياد مي‌شود چه، كشورها و حكومت‌ها با بهره‌گیری از اين ابزار و روش مي‌توانند اذهان مخاطبان آماج، (اعم از ملت خويش يا ملت‌هاي ديگر) را دستكاري كنند و رفتار آنان را در جهت منافع خويش جهت دهند.

با بهره‌گيري از فنون و روش‌هاي مختلف مي‌توان عمليات رواني گسترده‌اي را عليه دشمن به راه انداخت و بر اثر آن روحيه و مقاومت شهروندان جامعه را افزايش داد. آن محققان برخي از آن تكنيك‌ها را به شرح زير برشمرده‌اند:
۱- انسانيت‌زدايي: يعني تقليل شأن و مرتبت انساني دشمن با انتساب اعمال جنايتكارانه به او؛
۲- بزرگ‌نمايي (اگرانديسمان): بزرگ‌نمايي قدرت خويش و كوچك‌نمايي توان و قدرت دشمن؛
۳- قطره چكاني: ارائه و عرضه تدريجي اخبار و اطلاعات به مخاطبان؛
۴- تهييج، تشجيع و تخدير: بهره‌گیری روزافزون از پيام‌هاي داراي بار هيجاني شديد براي تحريك و برانگيختن مخاطبان؛
۵- دسته واگن: ادعاي اينكه اكثريت مردم جامعه موافق سياست‌هاي جاري كشور هستند و از دشمنان بيزارند؛
۶- حركات توده‌اي: راه انداختن تجمعات اعتراض‌آميز عليه منبع تهديدات و به نفع نظام حاكم؛
۷- نام‌گذاري و برچسب‌زني: انتساب ويژگي‌هاي منفي به دشمن و نام‌گذاري نهادهاي حكومت خويش با واژگان داراي بار عاطفي مثبت؛
۸- مغالطه: يعني گزينش و بهره‌گیری از اظهارات درست يا نادرست، مشروح يا مغشوش و منطقي يا غيرمنطقي به منظور تأثير نهادن بر انديشه و رفتار ديگران.
با به‌کارگیری اين مفاهيم (فرآيندها) مي‌توان بر ادراك و سبك و شيوه پردازش اطلاعات مخاطبان تأثير گذاشت و اراده و روحيه آنان را به دلخواه هدايت كرد.

عمليات روانی و فنون اقناع مخاطب رسانه ها

 

 

بیژن سلطانی زاده

 

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

اخبار خوزستان

Untitled Document