تاریخ : 1401/01/25 - 5:56

تغییر ذهنیت جامعه انقلابی ایران در دوران پسابرجام را شاید بتوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین راهبرد دشمن در زمینه “نفوذ” در کشور ارزیابی کرد.

بازدیدها: 19

بیژن سلطانی زاده

بیژن سلطانی زاده

تغییر ذهنیت جامعه انقلابی ایران در دوران پسابرجام را شاید بتوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین راهبرد دشمن در زمینه “نفوذ” در کشور ارزیابی کرد.
دشمنان جمهوری اسلامی پس از مشاهده ناکارآمدی گزینه‌های سخت، نظامی و امنیتی برای مقابله با انقلاب ملت ایران، مهم‌ترین تمرکز خود را بر تغییر ذهنیت جامعه ایران در بلندمدت گذاشته‌اند.
امری که می‌تواند در بستر نزدیکی مجدد ایران و غرب از مسیر اجرای برجام محقق شود. در واقع، غرب درصدد است تا آنچه را در جریان براندازی نرم موجود در متن فتنه ۸۸ به دست نیاورد، از رهگذر یک برنامه زمانی بلند مدت ۱۵ تا ۲۰ ساله در مسیر اجرای برجام به دست آورد.
به نظر می‌رسد اکنون غرب به خوبی فهمیده است که ایران، گرجستان نیست تا بتوان حکومت آن را با اختصاص یک بودجه چند میلیون دلاری در طی مدتی کوتاه براندازی کرده، به زیر کشید.
هشدارهای رهبر فرزانه انقلاب در زمینه اجتناب از بزک کردن چهره امریکا و طرح صریح و بدون رودربایستی شعارهای اصلی انقلاب از سوی مسئولین کشور درواقع راهبردهایی مشخص برای مقابله با نقشه دشمن در زمینه تغییر ذهنیت جامعه انقلابی ایران به‌شمار می‌آید.
طبیعی است که در صورت تغییر ذهنیت مردم ایران نسبت به امریکا، زمینه پذیرش فکر و فرهنگ امریکایی بسیار بیش از پیش در متن جامعه ایران به وجود خواهد آمد. این در حالی است که جنایت‌های بی‌شمار دولت امریکا در حق ملت ایران هرگز از یادها نخواهد رفت.
آنچه مشخص است دشمن هنوز هم از روحیه انقلابی و عاشوراییِ موجود در متن ملت ایران هراس دارد و تمامی سعی خود را برای از بین بردن آن خواهد نمود. دشمن سعی دارد آنچه را که با استفاده از بمب‌های شیمیایی اهدایی به صدام به دست نیاورد، اکنون با حمایت از قلم به مزدهای بزک کننده امریکا تصاحب کند! امری که البته چندان هم آسان نخواهد بود؛ چه اینکه پاک کردن حافظه تاریخی ملت ایران از جنایت‌های متعدد امریکا امکان‌پذیر نخواهد بود.
جریانی که سعی دارد حل تمامی مشکلات کشور را در گرو ارتباط بیشتر با غرب القا کند، یگانه راه پیشرفت کشور را پیوستن به منظومه اقتصاد جهانی قلمداد کند. مرور تاریخ ۳۶ ساله انقلاب اسلامی و مشاهده پیشرفت‌های عظیم کشور در حوزه‌های گوناگون، بزرگ‌ترین نقیض این فرضیه بنیادین به‌شمار می‌رود. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به عنوان دیده‌بان هوشیار انقلاب خطرات ناشی از گره زدن حل مشکلات کشور به ارتباط بی‌محابا با غرب و در رأس آن امریکا را بارها و بارها گوشزد نمودند.

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

اخبار خوزستان

Untitled Document