تاریخ : 1402/04/25 - 13:28

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان گفت: رئیس شورای شهر بستان (از توابع شهرستان دشت آزادگان) در ادامه مبارزات دستگاه قضایی با فساد اداری، با دستور قضایی بازداشت شد.

بازدیدها: 0

رئیس شورای شهر بستان بازداشت شد‌

رئیس شورای شهر بستان بازداشت شد‌

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان گفت: رئیس شورای شهر بستان (از توابع شهرستان دشت آزادگان) در ادامه مبارزات دستگاه قضایی با فساد اداری، با دستور قضایی بازداشت شد.

به  گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، محسن صادقیان با تایید خبر بازداشت رئیس شورای شهر بستان بیان کرد: بر اساس دریافت گزارشی مبنی بر ارتشاء در پایانه مرزی چذابه، با بررسی ادله موجود و پس از انجام تحقیقات اولیه، متهم بازداشت و با صدور قرار تامین منتهی به بازداشت، روانه زندان شد.

وی گفت: پرونده برای شناسایی سایر عوامل مرتبط با موضوع در مرحله تحقیقات قرار دارد.

۲۰ روز اخیر هفت عضو شورا شهر در خوزستان به دلیل تخلف اداری بازداشت و روانه زندان شدند

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

اخبار خوزستان

Untitled Document