تاریخ : 1403/02/14 - 17:26

مدیر امور مساحی شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور از تشکیل جلسات کمیته رسیدگی به درخواست‌های مشترکین در ارتباط با فصل زمستان ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خبر داد.

بازدیدها: 0

“ایرج امین پور” گفت: کمیته رسیدگی به درخواست‌های مشترکین، با موضوع بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌های مشترکین و کشاورزان محترم حوزه‌های کرخه جنوبی و مرکزی در ارتباط با فصل زراعی زمستان ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تشکیل جلسه داد.

وی افزود: دو جلسه با حضور معاونین بهره برداری و فنی مهندسی شرکت و مدیران مشترکین، مساحی و حوزه‌ها و همچنین رؤسای ادارات ذیربط برگزار شد که در این جلسات درخواست‌های مشترکین و کشاورزان محترم بررسی و بر اساس مستندات و گزارشات موجود، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

اخبار خوزستان

Untitled Document