تاریخ : 1402/09/14 - 3:13

بازدیدها: ۰بیژن سلطانی زاده : تفکر انتقادی دروازه سواد رسانه ای عملیات روانى با هدف قرار دادن انديشه يا بينش، […]

بازدیدها: 0

بیژن سلطانی زاده : تفکر انتقادی دروازه سواد رسانه ای

عملیات روانى با هدف قرار دادن انديشه يا بينش، عقل و سرانجام اراده مخاطبان و نوع رفتار آنها در زمره خطرناك‌ترين ابزارها قرار دارد. در واقع، استراتژي و تاكتيك‌هاي عمليات رواني است كه نبرد را در پشت جبهه‌هاي حريف به نتيجۀ دلخواه مي‌رساند و با كمترين هزينه‌هاي مالي و جاني به پايان مي‌برد. البته تحقق اين نتیجه به طراحي مطلوب عمليات از سوي متخصصان و كارشناسان عمليات رواني بستگي دارد. آنچه براي طرح‌ريزي و اجراي هر نوع عملي ضرورت حياتي دارد، شناخت نحوه انتخاب موضوع(تم) و آماده کردن بستر مناسب و مؤثر براي اجرا(تم‌سازی) است. در صورتی که روشی متناسب براي شناخت موضوعات مناسب برگزیده نشود، فعاليت‌هاي شناسايي بی‌ثمر می‌ماند و هر‌گونه طرح‌ريزي براي آن بي‌معنا می‌گردد و در نتیجه، اجراي مؤثري نيز صورت نمی‌گیرد. در این بستر توجه به تجارب جنگ‌های گذشته، جنگ تحمیلی و جنگ‌های اخیر، تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، همچنین با نگرش به عدم تدوین فرایند تم‌سازی برای عملیات روانی و نبود الگوی مناسب در این خصوص در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه در ارتش، اهمیت فرآیند تم‌سازی را کاملاً واضح و مبرهن‌ می‌نماید. این مقاله، به فرآیند تم‌سازی در عملیات روانی می‌پردازد.

سرزمین ايران از ديرباز به لحاظ برخورداری از موقعيت ممتاز جغرافيايي، منابع غنیِ انرژی، معادن سرشار و متنوع، زمين‌هاي حاصل‌خيز و… همواره آماج تهديدات گوناگون از سوی سلطه‌جویان مختلف بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اين تهديدها كه مي‌توان در دو دسته تهدیدات داخلي شامل شورش‌ها، خارج شدن مردم از صحنه، تأثيرپذيري از القائات دشمنان، اعمال تروريستي و…؛ و تهدیدات خارجي شامل تخاصمات نظامي، اقتصادي، فرهنگي، عقيدتي و… تقسيم نمود، شدت بيشتري يافته و روح پايندگي و پويندگيِ، ساكنان اين مرز و بوم را با خطراتی فراوان مواجه نموده است. بنابراین ضرورت دارد كه نظام اسلامی و به تبع آن، سازمآنها و نهادهاي وابسته به دولت از جمله ارتش جمهوري اسلامي ايران که یکی از بازوان توانای آن به شمار می‌رود، بیش از پیش در صیانت، پاسداری و ممانعت از آسيب‌پذيري دین و ميهن عزیز اسلامی تلاش کنند. برای دستيابي به اين هدف، راه‌كارهاي گوناگون مانند اعمال قوانين سخت، كشيدن يك ديوار ممانعتي فرضي پیرامون كشور با هدف جلوگيري از ورود و خروج اتباع داخلی و خارجی، تجاوزات نظامي به دیگر كشورها و… وجود دارد، ولی امروزه كه بيشترین آسیب برای کشور به کارگیری تهدیدات نرم توسط دشمنان به ویژه تهاجم فرهنگي، عملیات رواني، ايجاد اختلافات قومي، مذهبی و… می‌باشد، هيچ راه‌كاري كارآمدتر از طرح‌ريزي و اجراي عمليات رواني نيست

بیژن سلطانی زاده

بیژن سلطانی زاده

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

اخبار خوزستان

Untitled Document