تاریخ : 1401/05/14 - 1:45

پس از انقلاب ارتباطات در جهان بین الملل دانشمندان و حوزه های مختلف تلاش کردند تا این انقلاب بین المللی را بررسی کنند .

بازدیدها: 1

پس از انقلاب ارتباطات در جهان بین الملل دانشمندان و حوزه های مختلف تلاش کردند تا این انقلاب بین المللی را بررسی کنند .
سیاست ها و دیپلماسی خارجی یکی از حوزه های متاثر از این انقلاب ارتباطاتی در همین جهت دیپلماسی رسانه‌ای به وجود آمده است.
با وجود این میزان تاثیر دیپلماسی رسانه‌ای بر موضوعات مختلف نیازمند بررسی این مقوله بر موضوع های مختلف است.
پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر حوزه های مختلف زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دارد
یکی از این حوزه ها که به شدت متاثر از فناوری های نوین ارتباطی قرار گرفته است هر سیاست خارجی و دیپلماسی دولت و کشورهاست .
دستاورد این تحول دیپلماسی رسانه‌ای است که در گفتار و رفتار فعالان عرصه سیاست خارجی جایگاهی برجسته دارد
و هر کشوری برای موفقیت در حوزه دیپلماسی رسانی باید سیاست دیپلماسی رسانه‌ای را بیش از گذشته با هم هماهنگ کنید
یا به عبارت دیگر دیپلماسی رسانه‌ای از رسانه ها در جهت ارتقا سیاست خارجی کشورها استفاده می‌کند و به رسانه به مثابه ابزاری در دست سیاست گذاران دارد
که با استفاده از این ابزار دیپلمات‌ها و سیاست گذاران می توانند نیاز و مقاصد خود را بررسی و ارزیابی قرار دادند
در این شرایط دیپلماسی رسانه‌ای تبدیل به یکی از ابزارهای مهم سیاحت سیاست خارجی شده و گاهی اوقات فعالیت های رسانه ها در عرصه دیپلماسی
تا حدی پیش می‌رود که حتی فرآیندهای دیپلماتیک را پایه گذاری میکند البته باید در نظر داشت
که نقش رسانه ها در فرایند دیپلماسی هموار سازنده نبوده و گاهی اوقات در نقش مانع آنها عمل می کنند.

بیژن سلطانی زاده

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

اخبار خوزستان

Untitled Document