تاریخ : 1402/03/06 - 5:40

پیش بینی بحران در جوامع امروزی یکی از اولویت هایی است که می توان چالش پیشروی همه کشورها باشد.

بازدیدها: 1

بیژن سلطانی زاده : داده کاوی اولویت جوامع امروزی است

پیش بینی بحران در جوامع امروزی یکی از اولویت هایی است که می توان چالش پیشروی همه کشورها باشد.

علوم مختلفی من جمله داده کاوی باعث شده تا بتوان از اطلاعات خامی که هرگز تصور مفید و ارزشمند بودن برای آنان داریم یک دانه استراتژیک تبدیل شوند.

امروز فناوری اطلاعات یکی از عواملی که در همه امور زندگی اجتماعی فردی جوامع اثر بسزایی دارد که اخیراً مورد توجه دولت ها هم قرار گرفته است.

دولت به کشورها برای جبران عقب ماندگی و زندگی بهتر و همچنین کسب قدرت در رقابت های بین المللی به توسعه فناوری های مختلف اقدام کرده‌اند داده کاوی یکی از آنهاست.

رشد شبکه های فضای مجازی در سالیان اخیر و به کارگیری ابزارهای مدرن در جهت بهره برداری حداکثری از آن سبب شده تا روی آوردن به طیف مختلف شبکه های اجتماعی یک الویت باشد گردش اطلاعات و انعطاف پذیری این جریان یک پدیده که باید به آن توجه کرد.

در سازمانهای پیشرفت دانش مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی است و دنیای امروز به سمت به کارگیری سیستم های اثربخش تر حرکت می کند که بدون شک داده کاوی جزو لاینفک از این سیستم ها است.

ویژگی های مختلف شبکه های اجتماعی از جمله مشارکت همگانی شکل‌گیری جماعت های آنلاین برقراری ارتباط دوسویه ارتباط با رسانه های حقیقی تولید و تولید و تقویت سرمایه‌های اجتماعی توضیح قدرت کنش متقابل تولید احساس امنیت همه و همه از ظرفیت هایی است که باید به آن توجه کرد.

بیگ دیتا یا داده کلان به کلمه اطلاق می شود که به دلیل حجم بالا سرعت زیاد تغییر داده و عدم وجود ساختاری خاص با استفاده از روش‌های سنتی نمی توان از آن نتیجه خاصی گرفت.
در داده کاوی ابتدا باید بستر مناسبی برای جذب اطلاعات سپاس نرمال سازی تجزیه و تحلیل نمای سازی و گزارش گیری در نظر بگیریم.

بیژن سلطانی زاده

بیژن سلطانی زاده

بیژن سلطانی زاده

بیژن سلطانی زاده

 

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

اخبار خوزستان

Untitled Document