تاریخ : 1401/03/23 - 3:46

صبح امروز فرمانده سپاه شوش بهمراه جمعی از پاسداران از مقبره دانیال نبی بازدید کرد.

صبح امروز فرمانده سپاه شوش بهمراه جمعی از پاسداران از مقبره دانیال نبی بازدید کرد.

سید عطالله موسوی بهمراه جمعی از پاسداران ناحیه شوش به مقبره دانیال نبی ادای احترام کرد.

 

Untitled Document