تاریخ : 1403/02/14 - 17:21

بازدیدها: ۰مرتضی کارآموزیان  در جام رسانه امید که با حضور مسئولین و اصحاب رسانه خوزستان برگزار شد، گفت: سال گذشته […]

بازدیدها: 0

مرتضی کارآموزیان  در جام رسانه امید که با حضور مسئولین و اصحاب رسانه خوزستان برگزار شد، گفت: سال گذشته از ۴ رسانه معاند کشور ۲۱ هزار دروغ منتشر شد، که موجی از ناامیدی را در سراسر کشور ایجاد کرد.

.#شهید_جواد_زیوداری

#پیشرفت_خوزستان

#پیشرفت_ایران

#لیگ_رسانه_امید

 

 

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

اخبار خوزستان

Untitled Document