تاریخ : 1401/03/23 - 3:51

صبح امروز فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شوش به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

بازدیدها: 82

صبح امروز فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شوش به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

سرهنگ پاسدار سید عطااله موسوی در حاشیه این دیدار گفت:‌امروز وظیفه ماست که خانواده شهدا را اکرام کنیم.

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

سید عطا اله موسوی فرمانده سپاه شوش

 

Untitled Document