تاریخ : 1402/08/17 - 1:27

عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: استثناگرایی آمریکایی تازه‌ترین نسخۀ برترپنداری غربی است که با قیافۀ نیروی ارمغان‌آور آزادی، هیچ هویت و سرزمین مستقلی را برای هر که به او سر ننهد، تاب نمی‌آورد.

بازدیدها: 0

عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: استثناگرایی آمریکایی تازه‌ترین نسخۀ برترپنداری غربی است که با قیافۀ نیروی ارمغان‌آور آزادی، هیچ هویت و سرزمین مستقلی را برای هر که به او سر ننهد، تاب نمی‌آورد.
کد خبر: ۹۵۵۲۲۵۴

|

۱۶ آبان ۱۴۰۲ – ۰۸:۳۴

به گزارش خبرگزاری بسیج از کرمان، سعید جلیلی  در جمع دانشجویان در دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: بخش مهمی از توجیه نظری استعمار و استثمار غربی بر اساس همین برتر انگاری قومی تمدن غربی است که در آثار برخی از مهمترین چهره‌های لیبرالیسم غربی مثل جان لاک بازتاب یافته است.

استثناگرایی آمریکایی تازه‌ترین نسخۀ برترپنداری غربی است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در بنیاد ذهنی تمدن غرب، فلسطینی‌ها، همانند بومیان آمریکا، نمی‌توانند حقوق برابر با آنها داشته باشند. جنایات اسرائیل تحقق عملی همین اعتقاد است که نه تنها مقابله‌ای با آن صورت نمی‌گیرد بلکه آمریکا برای حمایت از آن بودجه هم تصویب می‌کند و حق کاپیتولاسیون هم بر همبن مبناست.

جلیلی تصریح کرد: خون‌بارترین جنگ‌های قرن اخیر از جنگ‌های جهانی اول و دوم تا جنگ‌های چند دهه اخیر آمریکا و جنگ‌های رژیم صهیونیستی حاصل فزون‌خواهی و استکبار تمدن غرب است.

عضو شورای عالی امنیت ملی  گفت: استثناگرایی آمریکایی تازه‌ترین نسخۀ برترپنداری غربی است که با قیافۀ نیروی ارمغان‌آور آزادی، هیچ هویت و سرزمین مستقلی را برای هر که به او سر ننهد، تاب نمی‌آورد.

جلیلی  تصریح کرد: ذات استثناپندار آمریکایی هیچ سلطه‌ای را جز با چیره کردن یک متفرعن نمی‌پذیرد؛ نسخه او در چند دهه گذشته برای منطقه غرب آسیا، به‌ویژه در حمایت از رژیم جنایتکار صهیونیستی این را نشان می‌دهد.

عضو شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: استثناگرایی آمریکایی به خود اجازه می‌دهد هر بلایی سر دیگران بیاورد، به این بهانه که آنها در وضع طبیعی بوده و توسعه ‌نیافته‌اند و تمدن ندارند و شایستۀ هیچ حقوق بشری نیستند، بلکه اوست که باید برای آنان تمدن به ارمغان ببرد، و آنها وقتی حساب می‌شوند که کامل تسلیم او باشند.

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

اخبار خوزستان

Untitled Document