تاریخ : 1401/04/28 - 4:39

تیم بوکس نوجوانان اندیمشک با چهار طلا مقام اول مسابقات بوکس نوجوانان استان خوزستان شد.

تیم بوکس نوجوانان اندیمشک با چهار طلا مقام اول مسابقات بوکس نوجوانان استان خوزستان شد.

سعید پور حسن داور بوکس استان خوزستان، گفت:‌تیم بوکس نوجوانان اندیمشک با چهار طلا مقام اول مسابقات بوکس نوجوانان استان خوزستان شد.

وی افزود: نفرات برتر این دور از مسابقات به اردوی استان جهت آماده سازی مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی آماده دعوت خواهند شد.

گفتنی است نفرات برتر هم به اردوی استان جهت آماده سازی مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی اعزام خواهند شد.

Untitled Document