تاریخ : 1401/04/28 - 4:39

تیم بوکس نوجوانان اندیمشک با چهار طلا مقام اول مسابقات بوکس نوجوانان استان خوزستان شد.

بازدیدها: 1

تیم بوکس نوجوانان اندیمشک با چهار طلا مقام اول مسابقات بوکس نوجوانان استان خوزستان شد.

سعید پور حسن داور بوکس استان خوزستان، گفت:‌تیم بوکس نوجوانان اندیمشک با چهار طلا مقام اول مسابقات بوکس نوجوانان استان خوزستان شد.

وی افزود: نفرات برتر این دور از مسابقات به اردوی استان جهت آماده سازی مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی آماده دعوت خواهند شد.

گفتنی است نفرات برتر هم به اردوی استان جهت آماده سازی مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی اعزام خواهند شد.

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

اخبار خوزستان

Untitled Document